Polityka prywatności

Z związku z wprowadzeniem dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych określanych jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. Chcieliśmy poinformować o nowych zasadach przetwarzania Twoich danych, na jakich będzie się ono odbywało.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od klientów sklepu www.usia.com.pl. Oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika.

  1. Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Usia.pl Spiesz Urszula właściciel platformy www.usia.com.pl z siedzibą w Marcyporębie (34-114) przy ulicy Kalwaryjskiej 44.

  1. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzaniu podlegają dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu www.usia.com.pl, którego właścicielem jest firma Usia.pl, w celu przejścia procesu rejestracji i zakupów za pośrednictwem sklepu, oraz procesu  innych form komunikacji i spedycji niezbędnych do realizacji umowy.   

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania lub pobytu,
-numer telefonu,
-adres poczty elektronicznej,
-adres IP komputera

  1. Jakie masz prawa do swoich danych osobowych

Podanie wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne wyłącznie do realizacji procesu zawierania umowy sprzedaży i wymaga Państwa zgody.

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (z dniem 25 maja 2018 roku) masz prawo między innymi do:

– Informacji o operacjach przetwarzania,
– Nie podlegania profilowaniu,
– Dostępu do ich treści oraz ich modyfikacji za pośrednictwem systemu sklepu internetowego, oraz ograniczeniu ich przetwarzania,
– Wzniesienia skargi do organu nadzorczemu,
– Bycia zapomnianym – W celu usunięcia danych osobowych prosimy o wypełnienie stosownego formularza  znajdującego się pod Linkiem. Podstawa prawna – art. 17 RODO.
– Przeniesienia danych – W przypadku chęci przeniesienia swoich danych osobowych do innego systemu informatycznego, prosimy o kontakt z obsługą sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@usia.pl lub telefonicznie 530-080-872. Podstawa prawna – art. 20 RODO.

  1. Dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe 

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość w sklepie internetowy www.usia.com.pl. Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na wysyłanie e-maili w celu potwierdzenia realizacji zamówienia lub kontaktu z kupującym. Twoje dane są  przekazywane w celu realizacji procedury dostawy (transportu), jednemu z następujących przedsiębiorstw:

– Grupa Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
– Poczta Polska S.A ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa,
– Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa

  1. Jak długo przetwarzamy twoje dane

Zgodnie z obowiązującym prawem, twoje dane są przetrzymywane przez 5 lat, (zgodnie z wymaganiami fiskalnymi) od chwili złożenia ostatniego zamówienia. Gromadzimy wyłącznie dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość, oraz zabezpieczenia praw gwarancyjnych zawartych  w regulaminie serwisu 
Podstawa prawna – art. 5 ust. 1 pkt e) RODO.

  1. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Tworzona przez gromadzenie danych osobowych baza danych jest widoczna jedynie upoważnionym osobą w firmie Usia.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć możliwość dostępu do bazy osobą trzecim. Twoje dane osobowe nie są przekazywane państwom trzecim lub organizacją międzynarodowym.

Pliki Cookies

  • Definicje
    1. Administrator – firma Usia.pl Spiesz Urszula mieszcząca się pod adresem Ul. Kalwaryjska 44, 34-114 Marcyporęba, NIP 6790169511 Regon: 

    2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

    3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

    4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

    5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie usia.com.pl

    6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

    7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone  usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
    a. Konfiguracji serwisu
    i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 
    korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony 
    internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
    iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
    v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
    b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
    i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 
    podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
    autentyczności sesji przeglądarki.
    iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 
    korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe 
    parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań
    Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
    d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
    korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    f. Świadczenia usług reklamowych
    i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
    g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  • Rodzaje wykorzystywanych Cookies
    1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

    2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

    3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

    a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    b. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
    i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

    1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
    4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pytania i zastrzeżenia

Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności firmy Usia.pl Spiesz Urszula prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@usia.pl lub telefonicznie 530-080-872.

Dlatego proszę zaznaczyć okienko z wyrażeniem zgody na przetwarzania po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w celu korzystania ze sklepu internetowego i innych usług. W tym także zbieranych w plikach Cookies. Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 RODO.