Zwrot towaru – Prawo odstąpienia od umowy


Konsument, który w celu nie związanym z działalnością gospodarczą zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia “w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki należy przesłać na adres stacjonarny sklepu bądź e-mail’em jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (bądź załącznik 2), bardzo prosimy dołączyć kopię dowód zakupu produktów (paragon lub fakturę). Oświadczenie powinno zawierać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, adres e-mail.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Zachowanie terminu następuje w chwili odesłania produktu przed jego upływem. 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym zwykły, najtańszy koszt transportu oferowany przez sklep, dodatkowe koszty obsługi przesyłki nie są zwracane. Zwrot otrzymanej kwoty następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty lub innego uzgodnionego z kupującym (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego).
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej po za lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana na zamówienie, cechująca się indywidualnymi cechami wskazanymi przez konsumenta (np. odzież wykonana według indywidualnego rozmiaru dziecka lub szatki, świece z imieniem dziecka bądź zdjęciem).

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, i funkcjonowania rzeczy.