Reklamacje

Informacje o procesie rozpatrywania reklamacji

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.

Reklamację zakupionych produktów proszę kierować na adres:
Usia.pl Spiesz Urszula
Ul. Kalwaryjska 44, 34-114 Marcyporęba.

Składając reklamację konsument zobowiązuję się do dostarczenia (przesłania) produktu do siedziby firmy. 
Poprawnie sporządzona reklamacja powinna zawierać wybór podstawy prawnej składanej reklamacji (rękojmia)

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi proszę zamieścić w treści dokumentu dane kupującego umożliwiające kontakt obsługi sklepu z kupującym, nazwę produktu oraz wskazanie oraz opis występującej wady wraz z datą jej ujawnienia. Dodatkowo proszę umieścić swoje żądanie (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy). Reklamacja z tytułu rękojmi zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych. Koszt odesłania produktu (konsument – sprzedawca) są zwracane kupującemu.

Reklamacja z tytułu rękojmi zobowiązuje sprzedawcę do odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność sprzedanego produktu z umową.
Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od chwili wydania bądź otrzymania produktu, czas ten w przypadku wydania produktu rozpoczyna się w chwili odbioru osobistego zamówienia, zaś czas ten w przypadku otrzymania produktów rozpoczyna się w chwili otrzymania przesyłki przy realizacji dostawy zamówienia za pomocą firm kurierskich lub poczty polskiej.