Obrzędy Chrztu Świętego

Witam Serdecznie

Może dzisiaj trochę opowiem szczegółów o sakramencie chrztu. Zakładam, skoro chcecie ochrzcić swoje dzieciątko, to zapewne jesteście katolikami. Z tego powodu nie musimy poruszać jakby dogłębnie istoty samego  sakramentu. Trzeba jednak powiedzieć iż sam sakrament nie musi być związany ze mszą św. jak również nie musi być udzielony w niedzielę. To wszystko trzeba uzgodnić z księdzem. Natomiast uczestnicy obrzędu muszą spełnić pewne warunki.


Więc po pierwsze  muszą  być rodzice chrzestni, a tak naprawdę  wystarczy nawet jedna osoba (praktykowane wyjątkowo rzadko). Rodzice chrzestni są potrzebni aby zadbać o wychowanie dziecka w duchu wiary i zapewnić niezbędną pomoc  w razie potrzeby. W trakcie obrzędu ksiądz wypowiadając formułę chrztu poleje główkę dzieciątka wodą  która jest niezwykle symboliczna. Woda jest symbolem chrztu Chrystusa w Jordanie i symbolem przebitego boku Jezusa z którego wypłynęła krew i woda, czyli wielkiej  Bożej łaski jak również autentyczności śmierci Mesjasza.  Symboliczne jest błogosławieństwo  rodziców oraz chrzestnych  poprzez wykonanie znaku krzyża na główce dziecka wykonane zaraz po błogosławieństwie celebransa(księdza). Jest to znak trójcy przenajświętszej i swoiste wyznanie przynależności do Jezusa. Również wielkim symbolem jest krzyżmo święte którym ksiądz namaszcza główkę dziecka. Krzyżmo to taki balsam z oliwek poświęcony  w wielki czwartek i symbolizujący dary ducha świętego. Kolejnym symbolem jest biała szata (znak czystości i niewinności)  oraz świeca symbolizująca samego Chrystusa. Jest ona odpalana w trakcie uroczystości od świecy paschalnej przez ojca Chrzestnego. Zwróćmy uwagę że tak naprawdę cały sakrament to zestaw wielu symboli łącznie z wygłoszonym egzorcyzmem które razem mają dać ochrzczonemu życie dziecka Bożego i ukształtować religijnie na całe życie. No a jak z tym bywa to myślę że wyjaśniać nie trzeba. 

Zapraszam do naszego sklepu www.usia.com.pl,
Facebook – @ubranka.usia
Instagram – @usia.pl